365ซัพพลายเชน คืออะไร?

365ซัพพลายเชน คือ มิดเดิ้ลแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบไอทีต่างๆ ในชั้น Resource Layer เป็นมาตรฐานที่ใช้เพื่อการควบรวมหรือสนับสนุนให้องค์ประกอบบริการต่างๆในระบบงานเช่น messaging , web services หรือ data transformation สามารถทำงานร่วมกันได้และมีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แอพพลิเคชันต่างๆที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเทคโนโลยีที่สร้างแอพลิเคชันนั้นๆขึ้นมา

Please login this link.