365ซัพพลายเชน คืออะไร?

365ซัพพลายเชน คือ มิดเดิ้ลแวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบไอทีต่างๆ ในชั้น Resource Layer เป็นมาตรฐานที่ใช้เพื่อการควบรวมหรือสนับสนุนให้องค์ประกอบบริการต่างๆในระบบงานเช่น messaging , web services หรือ data transformation สามารถทำงานร่วมกันได้และมีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แอพพลิเคชันต่างๆที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเทคโนโลยีที่สร้างแอพลิเคชันนั้นๆขึ้นมา

3 เหตุผลที่ธุรกิจคุณต้องใช้ 365supplychain.com

ประหยัด

ลดการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของแต่ละโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ค่าบริการปีละเพียง 590 บาท

ง่ายและสะดวก

เพียงลงทะเบียน เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการ บันทึกข้อมูลที่เหมือนกัน ระบบจะโอนข้อมูลให้อัตโนมัติ

ปลอดภัย

ด้วยการรักษาความลับในธุรกิจของท่านผ่านระบบการรักษาความปลอดภัยบนระบบคราวด์คอมพิวติ้งระดับโลก

3 Reason SMEs to use 365supplychain.com

Save

Reduce data Entry process for more productivity and performance, SMEs yearly only 590 Bath

Simplify

Just Register and select application .Start data Entry and automatic Synchronize to other application.

Security

High security your business by world Class Cloud computing.

3 เหตุผลที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ควรใช้ 365supplychain.com

ประหยัด

ลดเวลาในการพัฒนาและการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรม สามารถนำตัวอย่างข้อมูลและตัวอย่างการเชื่อมต่อโปรแกรมไปใช้ได้ทันที

มาตราฐาน

ด้วยมาตราฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยมาตราฐาน EBXML (Electronic Business Extension Mark Up Language) ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เหมือนกับโปรแกรมชัน้นำระดับโลกและผู้นำในธุรกิจ รวมทั้งโครงการของภาครัฐบาล

ช่องทางรายได้ใหม่

คุณจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าบริการรายปีทุกปี จากผู้ใช้บริการผ่านการลงทะเบียนของคุณทุกๆปี

3 Reason Thai Software House to use 365supplychain.com

Save

Reduce develop Time and cost of each Program. Get sample data and API to develop your application.

Standard

EBXML (Electronic Business Extension Mark Up Language) is standard for exchange data in worldwide both business and government.

New business Opportunity

Your Software can exchange data to anther application and got revenue sharing from yearly customer fee.

jQuery Carousel